Јазик &
MK /
Јазик
0
Јазик &
MK /
Јазик
  •      
СИСТЕМИ ЗА НАВОДНУВАЊЕ

СИСТЕМИ ЗА НАВОДНУВАЊЕ

Со воведувањето на системите за наводнување, вниманието се фокусира на подобрување на процесот на наводнување, а не како што е сега, само на транспорт на вода во обработливо земјиште. Иновацијата придонесува за подобрување на ефикасната потрошувачка на вода, регулацијата на водните ресурси и придобивките од продуктивноста.

комплект маркучи за напояване

Филтри
«1»
Page 1 of 1
«1»