Јазик &
MK /
Јазик
0
Јазик &
MK /
Јазик
  •      
ОБРАТНА ОСМОЗА

ОБРАТНА ОСМОЗА

Системите со обратна осмоза обезбедуваат брза количина на прочистена вода за хидропоника, аквариуми итн. Отстранува до 95% растворени соли, тешки метали, пестициди, хербициди, испарливи органски соединенија, нитрати и нитрити; и над 99% од хлорот.

Филтри
«1»
Page 1 of 1
«1»