КОШНИЧКА

0 артикла

СИСТЕМИ ЗА ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ВОДА

GrowMax Water - филтри со активен јаглен и системи за обратна осмоза

четири сини системи за обратна осмоза

Карбонските филтри прочистуваат до 99% од механичките нечистотии како што се: тињата, глината, песокот итн. Исто така, апсорбираат хлор и други хемиски замастувачи. Поголемите филтри се погодни за прочистување на вода за домашна употреба. Предноста на овие сестеми е тоа што кај нив нема оптадна вода, како и обратна осмоза, работат под никаков притисок и лесно се сврзуваат. Сите системи имаат филтер за сегмент од 5μm и филтер со активен јаглен.

ФИЛТРИ ЗА ВОДА (4)

Системите со обратна осмоза обезбедуваат брза количина на прочистена вода за хидропоника, аквариуми итн. Отстранува до 95% растворени соли, тешки метали, пестициди, хербициди, испарливи органски соединенија, нитрати и нитрити; и над 99% од хлорот.

ОБРАТНА ОСМОЗА (4)

Филтри и мембрани за прочистување

мембрана за обратна осмоза

МЕМБРАНИ И ФИЛТРИ (12)

Филтри
«1 2 3»
Page 1 of 3
«1 2 3»