Јазик & Валута:
MK / MKD
Јазик
Валута
  • EUR
  • MKD
0
Јазик & Валута:
MK / MKD
Јазик
Валута
  • EUR
  • MKD
  •      
ТРИМЕРИ TWISTER

ТРИМЕРИ TWISTER

Тримерите Twister се наменети за непрекината работа, бидејќи потребите од човечкиот фактор се сведуваат на минимум. Зошто да ја отстрануваме рачно лисната маса со ножици, што би одзело 20 минути, кога можеме да го обработиме севкупното количество за 30 секунди?

Филтри
«1»
Page 1 of 1
«1»