Јазик & Валута:
MK / MKD
Јазик
Валута
  • EUR
  • MKD
0
Јазик & Валута:
MK / MKD
Јазик
Валута
  • EUR
  • MKD
  •      
АЕРОПОНСКИ СИСТЕМИ

АЕРОПОНСКИ СИСТЕМИ

Аеропониката е метод на одгледување во кој се користи минимална количина супстрат и корените се дирекно суспендирани во воздуопловна комора и се инјектираат дирекно со хранлив раствор. 

Филтри
«1»
Page 1 of 1
«1»